Contact UsNiranjan Harishankar Pandya

17-19, 4th Fl., Sandhya Shankar,
Near Santoshi Mata Mandir & Krishna Mandir,
Gogras Wadi, Sant Namdev Path, Dombivli (East) - 421201
Dist. Thane (Mumbai), Maharashtra, India.

Mobile: +91 93230 31035

Email: gujaratisahityakala_pandya@rediffmail.com, subham_pandya@rediffmail.com

Publisher: N. M. Thakkar & Co., 140, Prinsess Street, Mumbai - 400 002.